MẸ TRAO HY VỌNG - CÔ TRAO NIỀM TIN

 • Cao Thị Khánh Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0344067679
  • Email:
   caothikhanhoa1992@gmail.com
 • Phan Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395494794
  • Email:
   phanhien13899@gmail.com
 • Hoàng Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946961246
  • Email:
   hanhmnht2020@gmail.com
 • Lê Thị Chanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919331720
 • Nguyễn Thị Lan Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0944952526
  • Email:
   quangminh.tqm@gmail.com
 • Lê Thị Thu Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ NT
  • Điện thoại:
   0944568517
  • Email:
   huethile82@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thủy Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế học đường
  • Học hàm, học vị:
   Y Sĩ Đa Khoa
  • Điện thoại:
   0389174552
  • Email:
   Tiennguyen16392@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916447027
  • Email:
   thuyhtc0208@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 2005-2011: Giáo viên trường MN Hải Phú - Hải Lăng

   Từ 2012-7/2020: Phó HT trường MN Hải Thượng

   Từ 8/2020: Hiệu trưởng trường MN Hải Trường